[ Home | Lineaire functies | Kwadratische functies | Hogere machtsfuncties | ExponentiŽle functies | Gebroken functies | Periodieke functies | Afgeleide functies ]

Gebroken functies


Een functie waarbij de variabele in de noemer(*) van de breuk staat heet een gebroken functie.
De grafiek van een gebroken functie heet een hyperbool. Als de noemer 0 wordt bestaat de grafiek niet, want je kunt niet door 0 delen.
Maar als de noemer bijna 0 wordt nadert de grafiek naar een vertikale as. Die vertikale as noemen we een verticale asymptoot.
Als de variabele in de noemer heel groot wordt, nadert de grafiek naar een horizontale as. Die noemen we een horizontale asymptoot.
Een verband waarbij er een constante in de teller(*) staat en een variabele in de noemer noemen we een omgekeerd evenredig verband.
Een functie die een omgekeerd evenredig verband beschrijft is een gebroken functie.

(*)teller: het getal boven de breukstreep, noemer het getal onder de breukstreep