[ Home | Lineaire functies | Kwadratische functies | Hogere machtsfuncties | ExponentiŽle functies | Gebroken functies | Periodieke functies | Afgeleide functies ]

Diversen


Alle applets werken met expressies zoals "x+3" of "sqrt(s*t)".
Expressies kunnen operatoren gebruiken: +, -, *, /, ^, en ** (zowel ^ als ** betekenen machtsverheffen), de wiskundige constanten "pi" en "e" en de wiskundge functies "sin, cos, tan, sec, cot, csc, arcsin, arccos, arctan, exp, ln, log2, log10, abs, sqrt, trunc, round, floor, ceiling, cubert" ("abs" is de absolutewaarde functie, "sqrt" de tweedemachtswortel functie en "cubert" de derdemachtswortel functie.)